مطالعه در مورد اثرات پلانتاژل دینه در بیماران مبتلا به IBS اسهال غالب:

 در اخبار دینه ایران

اثرات پلانتاژل

ايـن دارو با داشـتن مـواد مـوثره موسيلاژ و صمغ  دارای اثـرات نـرم کننـده، ضـدالتهاب، ضـد اسـپاسـم، جـذب سمـوم و ضـد عفونـی کننده بـوده، حرکات پريستالتيک روده را که در اثر بيماريهای اسهالـی افزايـش مـی يابد، تنظيم و به حالـت طبيعـی بر مـي گـرداند و با پانـسمان مخاط روده و التيام آزردگی ها، از سلولهای پوششی روده محافظت  می نمايد.

در مطالعـه کارآزمایـی بالینـی انجـام شـده در بیمارسـتان رسـول اکرم بر روی بیمـاران مبتـلا به IBS اسهــال غالـب، معلـوم شـد که مصرف 3 ساشـه در روز از داروی پلانتاژل، بعد از 2 هفته تاثیر قابل توجهی در کاهش علائـم این بیماری (دل درد، تهوع، نفخ و احساس فوریت در دفع) دارد و از آنجا که تاثیـر آن تا 2 هفته بعد از قطع درمان نیز باقی می ماند، بیمـاران مبتلا به IBS می تواننـد آن را به صورت منقطع مصرف کنند.

رفرنس:

آگاه ش. و همکاران، بررسی تاثیر داروی گیاهی پلانتاژل در درمان اسهال بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر اسهال غالب (پایان نامه جهت دریافت دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1386)

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

پایین آورنده چـربی خون ، کاهنـده فشار خون بالا ، قرص سیر دینهمواد موثره سنا ، روده کوچک