تغییر بسته بندی مجتمع صنایع دینه ایران

 در اخبار های مربوط به دینه ایران

مجتمع صنایع دینه ایران بر این باور است که نوع و کیفیت بسته بندی محصولات تولیدی میبایست براساس نیاز جامعه سلامت و دوره مصرف انتخاب گردد لذا با توجه به بازار هدف، بسته بندی برخی محصولات تولیدی خود را از جعبه های 50 عددی به 30 عددی تغییر داده و همچنین بیلیستر های تولیدی را از 10 عددی به 15 عددی تبدیل نموده است.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

اسانس درخت چایبسته بندی جدیدلیوردین کمپلس