مجتمع صنایع دینه ایران

مجتمع صنایع دینه ایران بر این باور است که نوع و کیفیت بسته بندی محصولات تولیدی میبایست براساس نیاز جامعه سلامت و دوره مصرف انتخاب گردد لذا با توجه به بازار هدف، بسته بندی برخی محصولات تولیدی خود را از جعبه های 50 عددی به 30 عددی تغییر داده و همچنین بیلیستر های تولیدی را از 10 عددی به 15 عددی تبدیل نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.