مجتمع صنایع دینه ایران

مجتمع صنایع دینه ایران

تولید کننده دارو های گیاهی ، غذایی ، بهداشتی ، طبیعی ، سنتی و مکمل

پخش دینه دارو درمان

تهیه و توزیع انواع محصولات ، فرآورده ها و مکمل های تغذیه ای ، غذایی ، گیاهی ، آرایشی و بهداشتی و کلیه محصولات سلامت محور

کشت نباتات دارویی و صنعتی ایران

کشت و برداشت ، خرید و فروش گیاهان دارویی و برآورد نیاز های زراعی مجتمع صنایع دینه ایران

مجتمع صنایع دینه ایران

مجتمع صنایع دینه ایران در اردیبهشت ماه 1359 به همت مرحوم محمد کریم ابراهیمی قاجار با هدف احیاء گیاهان دارویی و کاربرد آنها و با همکاری و همراهی چندین نفر از دوستان در تهران به ثبت رسید. در ابتدا هیچکدام از شرکاء دانش صحیح و قابل قبولی از گیاهان دارویی و خواص آن نداشتند ، به همین خاطر چند کتاب با موضوع گیاهان دارویی به تألیف مرحوم دکتر جزایری برای شناخت ابتدایی از گیاهان دارویی و کاربرد آنها تهیه گردید و همزمان آقای دکتر برای همکاری در شرکت بعنوان سرپرست علمی دعوت شدند و چندین فرمول اختصاصی بصورت مخلوطی از پودر چندین گیاه دارویی که عموما جنبه آرایشی و بهداشتی بودند ارائه گردید. از همان ابتدا برای محل تولید این فرآورده ها، شهرستان قزوین در نظر گرفته شد و کار تولید در یک سوله کوچک اجاره ای آن هم در یکی از روستاهای قزوین بنام محمود آباد آغاز گردید که نسبتا مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفت . اما در همان چند سال اول متاسفانه آقای دکتر جزایری به رحمت خدا رفتند و شرکت به منظور تداوم فعالیت و گسترش کار بصورت علمی مطابق با محصولات ساخته شده در کشورهایی نظیر هند و چین ، جناب آقای دکتر علی زرگری که در آن زمان ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و همچنین ریاست اداره گیاهان بهداشت و درمان را داشتند با دینه ایران همکاری نمودند. همزمان نیز دکتر خوشنویسان رئیس آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و آقای دکتر پور سجادی تحصیل کرده گیاهان دارویی از آلمان به مجموعه اضافه شدند. آقای دکتر پورسجادی با توجه به اینکه از شروع کار در نظر داشت مواد اولیه گیاهی مورد مصرف خود را کشت نماید، شرکت مجاب شد که با اجاره چند هکتار زمین در بوئین زهرا قزوین این کار را انجام دهد. در ادامه با توجه به اینکه ساخت این داروها و دریافت مجوز از بهداری منوط به کشت مواد اولیه مورد نظر بود شرکت مجبور به تاسیس شرکت کشت ونباتات دارویی و صنعتی ایران گردید و گیاهان دارویی مورد لزوم مجتمع صنایع دینه ایران در سه اقلیم متناسب با شرایط گیاهان در قزوین، ورامین و گیلان در اراضی حدود 400 هکتار کشت گردید.