مجتمع صنایع دینه ایران

مقایسه ژل گیاهی آکدین دینه با ژل کلیندامایسین

مطالعات زیادی روی اسانس درخت چای صورت گرفته که همگی آنها بر فعالیـت ضد میکروبی آن دلالت دارند.اسانس درخت چای بر طیف وسیعی از میکرو ارگانیسمهای ایجاد کننده عفونت های سطحی پوست اعم از باکتری ها، قارچ ها و مخمرها موثر است.

اثر ضد میکروبی اسانس درخت چای عمدتا ناشی از تاثیر آن بر غشای سلولی و دیواره سلولی میکروارگانیسمها و القای اتولیزمی باشد.

براساس مطالعات بالینی، اثربخشی اسانس درخت چای با غلظـت 5% در درمان آکنـه  ولگاریس به اثبات رسیده و تاثیر اسانس درخت چای در رفع التهابات پوستی ناشی از هیستامین نشــان داده شـده است.

استعـمال فـرآورده در سـطح وسیع به دلیل وجود درصد بالای اسانس تی تری ممکن است باعث بروز سردرد شود.در مطالعه بالینی مقایسه ای بین فرآورده های 5 درصدی از اسانس درخت چای و بنزوئیل پراکسید،معلوم شده است اسانس درخت چای با اثر درمانی مشـابه بنزوئیل پراکسید دارای اثرات جانبی کمتری می باشد.

  • مطالعه کار آزمایی بالینی که در بیمارستان سینا زیر نظر تیم پژوهشی پوست دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر روی ژل گیاهی آکدین این شرکـت در مقایسـه با ژل کلینـدامایسین1/5 درصد انجام شده است، نشان داد که ژل آکدین از لحاظ درمان آکنه ولگاریـس و شاخص های بهبود استاندارد، اثر بخشی قابل قبول داشته و حتی در کاهش تعدادکلی ضایعات و شدت آن بهتر از کلیندامایسین عمل می کند.
رفرنس:

دکتر جواد شکری و همکاران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بررسی کارایی بالینی فرمولاسیون ژل گیاهی ضد آکنه آکدین حاوی روغن درخت چای و مقایسه آن با ژل کلیندامایسین به عنوان درمان رایج آکنه (IR.TBZ.MED. REC.1395.274)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.