مجتمع صنایع دینه ایران

دکتر جعفر میرفخرایی

میانه شهریورماه 1401 بود که تصمیم گرفتیم برای شروع یک سلسله گفتگو با اشخاص و پیشکسوتان صنعت دارو به سراغ دکتر میرفخرایی برویم. شخصیتی تاثیرگذار و جالب و البته شناخته شده برای اهالی دارو. این گفتگو در خانه جناب دکتر انجام شده و ایشان ما به خلوت خودشان راه دادند. همانطور که فکر می کردیم گفتگو جذاب شد . لطفا این گفتگو را که خانم دکتر خوشنودی انجام دادنده اند ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.