شرکت داروسازی دینه ایران

ششمین سمینار درد

استقبال پزشکان و داروسازان از غرفه مجتمع صنایع دینه در ” ششمین سمینار درد

این همایش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ در سالن صدرا علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.

در این همایش غرفه مجتمع صنایع دینه ایران از مدعوین محترم پذیرایی نموده و به معرفی داروها به پزشکان و داروسازان محترم در این سه روز پرداخت. محور بحث در این همایش همانگونه که از اسمش نیز پیداست ، درد بود.

لذا مجتمع صنایع دینه ایران نیزعلاوه بر معرفی محصولات مختص ضد درد مانند کرم رزماریدین ، کرم کاپسیدین ، و قرص کورکوما دینه و معرفی محصولات جدید خود نیز مانند قرص جینگو بی زد و قرص پروستادین پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.