شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: قرص ترانکی وال

قرص گیاهی ترانکی وال ، گیاه بادرنجبویه ، بهبود خواب

قرص گیاهی ترانکی وال و بادرنجبویه

یکی از محصولات شرکت دینه قرص گیاهی ترانکی وال است . در هر عدد قرص حدود 50mg پودر برگ بادرنجبویه به کار رفته است. این قرص جهت بهبود خواب و ایجاد آرامش مصرف می شود. مشخصات گیاه بادرنجبویه بادرنجبویه گیاهی علفی و چند ساله است. منشا اصلی این گیاه شرق مدیترانه...