شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: کولیک

قولنج در نوزادان ، محلول گیاهی گرایپ واتر ، نوزادان ، کولیک ، قولنج در نوزادان

به درد دل نوزادمان گوش دهیم

نوزادان پس از تولد به مراقبت و توجه زیادی نیاز دارند. بدن نوزاد به دلیل حساسیت نسبت به هرگونه محرک خارجی، واکنش سریع تری دارد و در صورت بروز هرگونه اختلال نوزاد باید تحت مراقبت های پزشکی خاص برای درمان بیماری قرار بگیرد. دل درد در بین نوزادان 1 هفته...