مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: پماد کالاندولا دینه

پماد سوختگی فاقد کورتون
بلاگ

پماد سوختگی آلفا

پماد آلفا چیست ؟ پماد آلفا یکی از ترمیم کننده های پوستی می باشد.این پماد از مواد طبیعی ساخته شده...