شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: پروستات و هر آنچه آقایان ضروریست بدانند

پروستات و هر آنچه آقایان ضروریست بدانند ، قرص گیاهی پروستادین ، پروستات ، نخل اره‌ای

پروستات و هر آنچه آقایان ضروریست بدانند

پروستات و هر آنچه آقایان ضروریست بدانند پروستات غده ای  به بزرگی یک گردوست که با افزایش سن حضور خود را به مردان یادآوری می کند. پروستات در زیر مثانه قرار دارد و لوله ای که ادرار را از مثانه و از طریق پیشابراه خارج می کند، از مرکز پروستات...