شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: ورم معده

قرص گیاهی گاسترودین ، ورم معده ، سوزش معده ، شیرین بیان ، گوارشی

قرص گیاهی گاسترودین دینه ایران

قرص گیاهی گاسترودین، سفیر صلح در معده گاستریت التهاب دیواره معده است. ضعف در مخاط پوششی که از دیواره معده تان محافظت می کند، به آنزیم های گوارشی اجازه می دهد تا پوشش معده تان را تخریب کرده و آن را ملتهب سازند ومعمولا به دو حالت، ورم معده حاد...