مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: موارد مصرف پماد سوختگی کالاندولا

پماد زینک اکساید
بلاگ

پماد اکسید دوزنگ

زینک اکساید یا اکسید دوزنگ ماده معدنی سفیدی است که خیلی‌ها آن را به عنوان پماد سوختگی هم می‌شناسند....