مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: ملین گیاهی

بلاگ

یبوست علاج دارد

یبوست (Constipation) یا خشکیِ مزاج عارضه‌ای در دستگاه گوارش است که بر اثر آن، مواد دفعی در رودهی بزرگ...