مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: مصرف زینک اکساید در دوران بارداری

پماد زینک اکساید
بلاگ

پماد اکسید دوزنگ

زینک اکساید یا اکسید دوزنگ ماده معدنی سفیدی است که خیلی‌ها آن را به عنوان پماد سوختگی هم می‌شناسند....