مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: غذاهای فیبردار برای بواسیر

بواسیر یا هموروئید
بلاگ

درمان بواسیر

بیماری هموروئید یا بواسیر بواسیر یا هموروئید به رگ‌های متورم شده در قسمت تحتانی مقعد و راست روده گفته می‌شود....