شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: ضدسرفه

آوی پکت ، شربت گیاهی آوی پکت ، آویشن ، ضد سرفه

راه های تنفسی را هموار کنیم ( شربت گیاهی آوی پکت)

سرفه یک واکنش طبیعی و عادی بدن برای محافظت از گلو و مخاط مجرای تنفسی در برابر عوامل تحریک کننده می باشد. برخی زمان ها سرفه های مزمن و ادامه دار به دلیل بروز حساسیت یا بیماری های مختلف رخ می دهد که بسیار آزار دهنده و آسیب رسان...