مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: زینک اکساید برای رفع تیرگی واژن

پماد زینک اکساید
بلاگ

پماد اکسید دوزنگ

زینک اکساید یا اکسید دوزنگ ماده معدنی سفیدی است که خیلی‌ها آن را به عنوان پماد سوختگی هم می‌شناسند....