مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: درمان سوختگی پوست با اجسام داغ و یا بخار آب

پماد زینک اکساید
بلاگ

پماد اکسید دوزنگ

زینک اکساید یا اکسید دوزنگ ماده معدنی سفیدی است که خیلی‌ها آن را به عنوان پماد سوختگی هم می‌شناسند....