مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: خاصیت سفیدکنندگی پماد زینک اکساید

پماد زینک اکساید
بلاگ

پماد اکسید دوزنگ

زینک اکساید یا اکسید دوزنگ ماده معدنی سفیدی است که خیلی‌ها آن را به عنوان پماد سوختگی هم می‌شناسند....