شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: اشتهاآور

بی اشتهایی - قرص گیاهی شیکوریدین - اشتها اور - اشتهااور

قرص گیاهی شیکوریدین دینه

بسیاری از افراد، از بی‌میلی‌شان به غذا خوردن شکایت دارند. برخی حتی زمانی هم که گرسنه هستند، نمی‌توانند به‌درستی غذا بخورند. در برخی افراد، این مشکل با حالت تهوع قبل یا بعد از غذا همراه است. کاهش و از دست دادن اشتها از لحاظ علمی بی اشتهایی نام دارد...