مطالعات در رابطه با کاهش وزن با قرص گرین تیدین:

 In اخبار دینه ایران

در 29 بررسی کلینیکی انجام شده بر روی 68242 نفر، نشان داده شده است که مصرف برگ چای سبز دارای اثرات مثبت در سلامت قلب و عروق، سرطان، کنترل چاقی و سلامت روده ها می باشد. با توجه به آزمایشات کلینیکی ارائه شده برروی چـای سـبز، قـرص گریـن تیـدین دارای اثـرات آنتی اکسیدان و ضـد سـرطان معـده، روده کوچک، کولون، پانکـراس و سرطان سینه می باشد. اثرات آنتی اکسیدانی چای سـبز شـش برابر چای سـیاه، و بیشـتراز ویتامـین C , E و کاروتنوییـدها می باشد. مطابق بررسی های انجام شده خاصیت ضد سرطانـی این دارو وابسـته به خواص آنتـی اکسیدانی و ضد تکثیر سلولی پلی فنل ها ،خصوصا اپی گالوکاتشین دانسته شده است.

پلی فنل ها با بلوکه کردن تشکیل درون زایی نیتروزامین و آمین های هتروسیکلیک و هیدروکربن های آروماتیک  چند حلقه ای و نیز کاهش تخریب DNA، ریسک ابتلا به سرطان را کاهش می دهند. این دارو همچنین باعث ممانعت و درمان اسهال باکتریایی (Clostridial diarrhea) و رشد باکتری های مفید در فلورمیکروبـی روده می گردد. قرص گرین تیدین با داشتن خواص ترموژنیک (افزایش سـوخت و ساز سلولی) موجب کاهش و کنترل وزن می گردد. در یک آزمایـش کلینیـکی معلـوم گردید که با مصرف روزانه 4 نوبت 500 میلی گرمی چای سبز بعد از 30 روز 2/9 کیلوگرم کاهش وزن  ایجاد می شود .در کارآزمایی بالینی بر روی قرص گرین تیدین این شرکت نشان داده شد مصرف روزانه 3 قرص به مدت 8 هفته به همراه تمرین مقاومتی موجب کاهش تری گلیسیریـد خون ، انسولین و مقاومت انسولین در مردان چاق و دارای اضافه وزن می شود.

  • در کار آزمایی بالینی دیگر که بر روی زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک انجام گرفت، مصرف روزانه 2 قرص گرین تیدین به مدت 3 ماه موجب کاهش وزن، کاهش BMI، انسولین ناشتا و سطح تستوسترون آزاد می گردد.کاهش تستوسترون با کاهش موهای زاید همراه است. در پژوهشی دیگر مصرف روزانه 3 قـرص گرین تیدیـن به مـدت 10 هفتـه به همراه دویدن، با افزایش سیرتوئین 1 و کاتالاز، باعث کاهش معنا دار وزن و در صد چربی می شود.شوید و زیره در درمان نفخ وسوءهاضمه کاربرد دارند و دارای اثرات مدر،کاهـش دهنـده وزن، چربی وقندخون بوده و با وجود خاصیت ضد میکروبی، بر عفونت های میکروبـی اندام گوارشی نیز موثرمی باشند.

 

 

رفرنس:
1.الهام قاسمی ،دکتر محمد اسماعیل افضل پور و دکتر اصغر زربان ، فیزیولوژی ورزشی ،مقاله 10،دوره 8، شماره 32، زمستان 95،  شناسه دیجیتال 10.22089/2016.893 ،تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیـرتوئین و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن
2. جلال پور فخیمی ابر قویی و همکاران ، فصلنامه علمی پژوهشی طب مکمل شماره 1، بهار 96. تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و مکمل چای سبز بر نیم رخ لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق و دارای اضافه وزن
3. مریم اله دادیان و همکاران ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی همـدان ،بهار 94 ، شماره 1، دوره بیسـت و دوم ، بررسی تاثیـر مصـرف چـای سـبز بر کاهـش وزن و تغییـرات هورمونی در بیمـاران دارای اضافـه وزن و چاق مبتلا به سندرم پلی کیستیک
Recent Posts

Leave a Comment

تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search