اثرعصاره برگ کنگرفرنگی بر کاهش کلسترول

این مقاله درباره اثرعصاره برگ کنگرفرنگی بر کاهش کلسترول می باشد بیماریهای قلبی عروقی از دلایل عمده مرگ و میر در بریتانیا است که با سطح بالای کلسترول پلاسما همراه است. اگرچه داده های با کیفیتی [...]