اثربخشی ژل اسانس درخت چای بر موارد خفیف تا متوسط آکنه ولگاریس

 در

این مقاله درباره اثربخشی 5 درصد ژل اسانس درخت چای بر موارد خفیف تا متوسط آکنه ولگاریس
این پژوهش بر روی 60 نفر انجام شد که 30 نفر بعنوان گروه شاهد درنظر گرفته شد و در نتیجه بطور معنی داری بهبود مشاهده گردید

رایگان – خرید
نوشته های اخیر
تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

مقاله ، اثرات سیر