اسفرزه را بهتر بشناسیم

چنانچه با محصول پی – برن شرکت دینه آشنایی داشته باشید، خواهید دید که یکی از ترکیبات اصلی این فرآورده گیاهی گیاه اسفرزه است. ما در این نوشته بدنبال سایر نوشته هایی که در این سایت در حوزه [...]

زیره سبز را بشناسیم

از میان محصولات دینه، قرص گرین تیدین  https://dinehiran.ir است که برای لاغری و کاهش وزن تولید شده و از چای سبز و زیره تهیه شده است. همچنین داروی گیاهی گرانول لاکتودین https://dinehiran.ir که برای [...]