مجتمع صنایع دینه ایران

درباره ما

مجتمع صنایع دینه ایران در اردیبهشت ماه 1359 به همت مرحوم محمد کریم ابراهیمی قاجار با هدف احیاء گیاهان دارویی و کاربرد آنها و با همکاری و همراهی چندین نفر از دوستان در تهران به ثبت رسید. در ابتدا هیچکدام از شرکاء دانش صحیح و قابل قبولی از گیاهان دارویی و خواص آن نداشتند ، به همین خاطر چند کتاب با موضوع گیاهان دارویی به تألیف مرحوم دکتر جزایری برای شناخت ابتدایی از گیاهان دارویی و کاربرد آنها تهیه گردید و همزمان آقای دکتر برای همکاری در شرکت بعنوان سرپرست علمی دعوت شدند و چندین فرمول اختصاصی بصورت مخلوطی از پودر چندین گیاه دارویی که عموما جنبه آرایشی و بهداشتی بودند ارائه گردید. از همان ابتدا برای محل تولید این فرآورده ها، شهرستان قزوین در نظر گرفته شد و کار تولید در یک سوله کوچک اجاره ای آن هم در یکی از روستاهای قزوین بنام محمود آباد آغاز گردید که نسبتا مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفت . اما در همان چند سال اول متاسفانه آقای دکتر جزایری به رحمت خدا رفتند و شرکت به منظور تداوم فعالیت و گسترش کار بصورت علمی مطابق با محصولات ساخته شده در کشورهایی نظیر هند و چین ، جناب آقای دکتر علی زرگری که در آن زمان ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و همچنین ریاست اداره گیاهان بهداشت و درمان را داشتند با دینه ایران همکاری نمودند. همزمان نیز دکتر خوشنویسان رئیس آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و آقای دکتر پور سجادی تحصیل کرده گیاهان دارویی از آلمان به مجموعه اضافه شدند. آقای دکتر پورسجادی با توجه به اینکه از شروع کار در نظر داشت مواد اولیه گیاهی مورد مصرف خود را کشت نماید، شرکت مجاب شد که با اجاره چند هکتار زمین در بوئین زهرا قزوین این کار را انجام دهد. در ادامه با توجه به اینکه ساخت این داروها و دریافت مجوز از بهداری منوط به کشت مواد اولیه مورد نظر بود شرکت مجبور به تاسیس شرکت کشت ونباتات دارویی و صنعتی ایران گردید و گیاهان دارویی مورد لزوم مجتمع صنایع دینه ایران در سه اقلیم متناسب با شرایط گیاهان در قزوین، ورامین و گیلان در اراضی حدود 400 هکتار کشت گردید.

نقاط عطف تاریخچه

تاریخچه تاسیس دینه ایران

1359

تاسیس دینه ایران

مجتمع صنایع دینه ایران

به عنوان اولین تولید کننده داروهای گیاهی در کشور 

factory
associations
1365

انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهی

به همت دینه ایران

و چند شرکت داروی گیاهی دیگر

1367

تاسیس شرکت کشت نباتات 

یکی از شرکت های دینه ایران

کشت نباتات
1378

ساختمان جدید دفتر مرکزی

این ساختمان در سال 1388 بازسازی شد

office
dineh daroo
1396

تاسیس پخش دینه دارو درمان

یکی از شرکت های دینه ایران

1401

اکنون

حالا یه نگاهی بندازیم به آمار دینه ایران

0
14 شعبه فعال در سراسر کشور
0 +
318+ نیروی انسانی در دفتر شرکت و کارخانه
30
اولین تولید کننده داروی گیاهی در کشور

Travel Instrument

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis tellus.

Hand Mover

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis tellus.

Color Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis tellus.

Affordable Cost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis tellus.


مجتمع صنایع دینه ایران

14 شعبه فعال در سراسر کشور​

صفحه گواهی ها