ششمین سمینار درد

استقبال پزشکان و داروسازان از غرفه مجتمع صنایع دینه در ” ششمین سمینار درد ” این همایش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ در سالن صدرا علوم پزشکی شیراز برگزار گردید. در این همایش [...]

سرما خوردگی

سرماخـــوردگی، بیماری شایع فصل پاییـز و راه های کنتـرل سرماخوردگی با داروهای گیــاهی گلو درد ، سرفه و آبریزش بینی از عوارض بیماری سرماخوردگی می باشد. همانطور که می دانید سرماخوردگی از بیماری های [...]