شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های ورامین و پاکدشت

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
1 ورامین داروخانه دکتر جنیدی پیشوای ورامین- خیابان امام 02136723369
2 ورامین داروخانه دکتر یوسفی ورامین- خیابان شهدا روبروی پست بانک ایران 02912279779
3 ورامین داروخانه دکتر کیاست ورامین- قرچک- خیابان اصلی جنب بانک ملی شعبه ستاری 02922145157
۴ پاکدشت داروخانه دکتر فرشادی پاکدشت- جنب بیمارستان پاکدشت 02136468015
۵ پاکدشت داروخانه مرکزی مامازند پاکدشت سر مامازند 02136022223
۶ پاکدشت داروخانه دکتر معقول پاکدشت سر مامازند 02136022724
۷ پاکدشت داروخانه دکتر فرهنگ پاکدشت- خیابان مطهری
۸ پاکدشت داروخانه شفا پاکدشت- میدان شعبه 02136022068