شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۱۹ تهران

نام مشتری نام مرکز فروش منطقه جغرافیایی نشانی آدرس نشانی تلفن نشانی
داروخانه  مرکزی مهران-محمود آل بویه تهران منطقه 19 خانی آباد نو سه راه شریعتی خ مهران 55001583
داروخانه  صدری – نعمت صدری تهران منطقه 19 عبدل آباد شهرک شکوفه خ بدر پ 191 55825870
داروخانه  شهرام قربانی تهران منطقه 19 شهرک شریعتی سه راه شریعتی خیابان صمدی نبش کوچه بزرگ عقیده پلاک 288 55851971
داروخانه  دکتر جنتی – پرویز جنتی تهران منطقه 19 خانی آباد نو شهرک شریعتی خ ماهان پ609 55839011
داروخانه دکتر فرهیخته فر – دکتر هوشیار فرهیخته فر تهران منطقه 19 سه راه نعمت آباد،خیابان طالقانی،پلاک 176