شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۱۵ تهران

نام مشتری نام مرکز فروش منطقه جغرافیایی نشانی آدرس نشانی تلفن نشانی
داروخانه  شیوا شهبازی تهران منطقه 15 20 متری افسریه 15 متری اول جنوبی نبش خ 25- پ 399 33152816 – 33802400
داروخانه  دکتر بازرگانی- حمیدرضا دکتر تهران منطقه 15 کیانشهر خ شهید ابراهیمی خ شهید اسماعیلی درمانگاه امین پ200 33883164
داروخانه  مشیریه- دکتر عبدالرحیم مولای تهران منطقه 15 تهران خ مشیریه  سی متری صالحی کوچه 4 غربی پ 123 33863928