شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۱۳ تهران

نام مشتری نام مرکز فروش منطقه جغرافیایی نشانی آدرس نشانی تلفن نشانی
داروخانه دکتر  سنبله  کار منطقه13 تهران منطقه 13 خ پیروزی خ 5 میربقائی پلاک 24 77480871
داروخانه  دکتر معصومه عباسی تهران منطقه 13 میدان امام حسین ابتدای  خیابان مازندران پلاک 46 77504129
داروخانه  ایرانمهر- فروغ بزرگزاد تهران منطقه 13 میدان امام حسین خ ایرانمهر نبش ابوحسین پ 123 33341431
داروخانه  لادن-فریدون روشنایی مقدم تهران منطقه 13 اول تهران نو خ اقبال پ 192 33349760
داروخانه  کرمی-آقای دکتر ابوالفضل کرمی تهران منطقه 13 پیروزی انتهای خ 2 نیرو هوایی پ 217 77435696
داروخانه  صفیر-مسلم ملاحسنی مجدآبادی تهران منطقه 13 تهران نو خ بلال حبشی چهارراه باباطاهر پ 176 77418107
داروخانه  کوه نور- نرجس کرملو تهران منطقه 13 خ ایران نبش سقاباشی پ 309 33564941
داروخانه  کاسپین -سید محمد سادات هاشمی تهران منطقه 13 خ پیروزی 21 متری دهقان پلاک 286 33787030
داروخانه  شفادارو منطقه 13 -محمد صدیقی تهران منطقه 13 خ پنجم نیروهوائی ضلع شمالغربی فلکه دوم پ24 77438007
داروخانه  خاتم الانبیا سپاه پاسداران تهران منطقه 13 17شهریور نرسیده به میدان خراسان روبروی خ عجب گل درمانگاه خاتم الانبیا 0
داروخانه  بیاتی – شبنم بیاتی تهران منطقه 13 پیروزی 30 متری نیرو هوایی ایستگاه سنگکی 77434138
داروخانه  زرین بال – اشرف زرین بال تهران منطقه 13 پیروزی خ اول نیرو هوایی 0
داروخانه دکتر فیروزه فرجی 13 دکتر فیروزه فرجی تهران منطقه 13 سیمتری نیرو هوایی خ بصیر بعداز مسیل باختر نبش خ خشی پلاک137 02177412346
بیمارستان فجر تهران منطقه 13 خ پیروزی سه راه سلیمانیه جنب مخابرات پیروزی بیمارستان فجر 38561
داروخانه دکتر آزاده  طاعتی تهران منطقه 13 خ پیروزی نبش امام علی شمال پلاک 729 02177777777
داروخانه دکتر فائزه  قندادی تهران منطقه 13 میدان شهدا خیابان 1 7شهریور  ابتدای خیابان قادری پلاک 2 02136830428