شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۱۰ تهران

نام مشتری نام مرکز فروش منطقه جغرافیایی نشانی آدرس نشانی تلفن نشانی
داروخانه  آزادی منطقه 10-امیرحسین رضوا تهران منطقه 10 خ آزادی مقابل تامین اجتماعی 66860605
داروخانه  آراسته – مجید دژم تهران منطقه 10 سی متری جی روبروی مسجد بنی هاشم مقابل صادرات 66691916
داروخانه  انوشیروان – پیمان نوروززاده تهران منطقه 10 خ کمیل نرسیده به جیحون 0
داروخانه  مرکزی رودکی – مسعود آقا صیفی (مهدی سامی ) تهران منطقه 10 خ رودکی تقاطع هاشمی 0
داروخانه  دکتر ناصر قهرمانی تهران منطقه 10 خ قصرالدشت بین مالک اشتر و مرتضوی 66896357
داروخانه  دکتر نوروزیان – حامد نوروزیا تهران منطقه 10 خیابان کمیل (بابائیان سابق)سه راه کارون 55700775
داروخانه  دکتر محبوبه شهسواری تهران منطقه 10 خ کمیل بین خوش و قصرالدشت پ 340 55736614
داروخانه  کبری ناجی منطقه 10 تهران منطقه 10 خ طوس پ 412 66014495
داروخانه  دکتر نوید کوخابی تهران منطقه 10 بزرگراه نواب اول خ امام خمینی 66378637
داروخانه  شبانه روزی دکتر فیض نیا تهران منطقه 10 خ قزوین 16 متری امیری 5575717
مرضیه حرآبادی فراهانی تهران منطقه 10 آذربایجان  نبش خیابان کارون 0
داروخانه دکتر حامد اسحاقیان تهران منطقه 10 خیابان جیحون بین مالک اشتر و کمیل پلاک 123 66837986