شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های شهر کاشان

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ کاشان داروخانه دکتر سیدی چهارراه آیت الله کاشانی ، ابتدای خیابان شهید رجایی ۰۹۱۳۲۶۰۱۰۴۶
۲ کاشان داروخانه دکتر دارابی چهارراه آیت الله کاشانی ، ابتدای خیابان شهید بهشتی
۳ کاشان داروخانه شبانه روزی مرجان خیابان باباافضل ، روبروی بازار دکتر اربابی ۰۹۱۳۲۶۳۷۴۰۸
۴ کاشان داروخانه شبانه روزی قانون خیابان شهید بهشتی ، بعد از سپاه پاسداران ۰۳۱۵۵۴۴۵۹۰۲
۵ کاشان داروخانه شبانه روزی امام رضا خیابان امام خمینی ، روبروی درمانگاه گلابچی ۰۳۱۵۵۲۲۸۰۸۶
۶ کاشان داروخانه دکتر وردی خیابان شهید بهشتی ، کوچه اول سمت راست ۰۹۱۳۲۶۴۸۳۰۴
۷ محلات داروخانه مرکزی میدان استقلال ۰۹۱۸۸۶۶۸۹۳۵
۸ محلات داروخانه شبانه روزی رازی میدان استقلال ۰۹۳۰۲۳۰۱۳۱۶
۹ دلیجان داروخانه شبانه روزی کیمیا دلیجان خیابان شهید بهشتی شمالی ، روبروی درمانگاه شبانه روزی