شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان گیلان

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ آستانه اشرفیه داروخانه دکتر حدادی روبروی حرم ۰۱۳۴۲۱۳۵۹۳۳
۲ آستانه اشرفیه داروخانه قدس جنب حرم نبش کوچه شهید نظری ۰۱۳۴۲۱۲۲۶۳۳
۳ لنگرود داروخانه دکتر باباپور خیابان امام کوچه دکتر طلوعی ۰۱۳۴۲۵۴۹۵۶۶
۴ لنگرود داروخانه شبانه روزی دکتر شعبانی خیابان امام خمینی ابتدای جاده چمخاله ۰۱۳۴۲۵۵۲۰۲۹
۵ شفت داروخانه شبانه روزی دکتر محمدنژاد خیابان ولیعصر ۰۱۳۳۴۷۸۵۷۷۰
۶ لنگرود داروخانه شبانه روزی دکتر مهدی نیا خیابان امام روبروی مسجد شهدا ۰۱۳۴۲۵۲۳۲۶۶
۷ رشت داروخانه دکترقلم آرا بلوار آیت الله رودباری ۰۱۳۳۳۵۳۹۸۹۰
۸ رشت داروخانه کیمیا خیابان سردار جنگل جنب بانک صادرات ۰۱۳۳۳۲۳۲۹۸۷
۹ رشت داروخانه دکتر علیمحمدی بوستان ملت دیانتی میدان کودک ۰۱۳۳۳۸۵۱۲۱۱
۱۰ رشت داروخانه دکتر اسماعیل زاده میدان رازی-بلوار شیون فومنی ۰۱۳۳۳۴۲۲۲۸۵
۱۱ انزلی داروخانه دکتر میرقاسمی غازیان-روبروی بانک ملی ۰۱۳۴۴۴۲۸۵۵۰
۱۲ انزلی داروخانه دکتر عمرانی خیابان مطهری ۰۱۳۴۴۵۴۴۶۵۹
۱۳ انزلی داروخانه دکتر جلالی خیابان مطهری ۰۱۳۴۴۵۴۴۶۷۴
۱۴ انزلی داروخانه دکتر سینا خیابان مطهری ۰۱۳۴۴۵۴۹۹۸۴
۱۵ آستارا داروخانه دکتر عبدل پور خیابان حکیم نظامی ۰۱۳۴۴۸۰۰۱۸۱
۱۶ آستارا داروخانه دکتر صادقی حریری میدان حکیم نظامی ۰۱۳۴۴۸۳۸۶۰۰
۱۷ آستارا داروخانه دکتر مهدوی خیابان حکیم نظامی ۰۱۳۴۴۸۱۴۵۱۴