شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان چهارمحال و بختیاری

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ شهرکرد داروخانه دکتر کبیری بالاتر از چهارراه فصیحی مجتمع نور 03832262802
۲ شهرکرد داروخانه دکتر نجفی خیابان 12 محرم شمالی 03832222122
۳ شهرکرد داروخانه شفا میدان انقلاب 03832273968
۴ شهرکرد داروخانه ابن سینا خیابان 12 محرم جنوبی 03832273968
۵ شهرکرد داروخانه دکتر شاهقلی خیابان شریعتی 03832222702
۶ شهرکرد داروخانه دکتر صحرائیان خیابان 12 محرم شمالی 03832220135
۷ بروجن داروخانه دکتر پور حیدر خیابان ملت 03834227424
۸ بروجن داروخانه شهدا بلوار ملت 03834223551
۹ بروجن داروخانه ابن سینا بلوار بوعلی مجتمع پزشکی ابن سینا 03834245335
۱۰ بروجن داروخانه صادقیه بلوار مدرس 03834227707
۱۱ بروجن داروخانه دکتر میرزاوند خیابان طالقانی مجتمع محبوبی 03834228227
۱۲ لردگان داروخانه دکتر بهبود کوچه پزشکان 03834442244
۱۳ لردگان داروخانه دکتر بوعلی کوچه پزشکان 03834442714
۱۴ فارسان داروخانه دکتر امیدی پور خیابان بهشتی 03833231499
۱۵  فارسان داروخانه دکتر سلیمانی خیابان بهشتی 03833231040