شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان همدان

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ همدان  داروخانه شبانه روزی دکتر سپهری میدان امام ابتدای خیابان شهدا 08132533660
۲ همدان داروخانه شبانه روزی مدنی شهرک مدنی نرسیده به میدان کبوتر 08134293156
۳ همدان داروخانه  بزرگمهر خیابان تختی روبروی کلینیک مهر 08132527978
۴ تویسرکان داروخانه شمس خیابان باهنر نبش کوچه درمانگاه 08134929393
۵ نهاوند داروخانه شبانه روزی دکترامینی خیابان 17شهریور جنب درمانگاه پارس 0813224356