شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان خوزستان

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ اهواز داروخانه دکترجمالی گندمانی خیابان زیتون کارگری خیابان علامه ۰۶۱۳۲۲۴۴۴۵۸
۲ اهواز داروخانه اله مرادی خیابان شریعتی ۰۶۱۳۵۵۲۲۵۵۶
۳ اهواز داروخانه دکتر طاهری خیابان نادری غربی خیابان سراج ۰۶۱۳۲۲۱۹۰۹۰
۴ اهواز داروخانه فدک خیابان  کوروش خیابان اقبال ۰۶۱۳۴۴۷۰۱۴۰
۵ اهواز داروخانه دکتر  عبده وند منبع آب ۰۹۱۶۳۱۱۸۲۱۰
۶ اهواز داروخانه دکتر امیری خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۸۴۶۷۴
۷ اهواز داروخانه ابوریحان خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۷۵۲۴۱
۸ اهواز داروخانه مسعود خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۷۹۳۱۹
۹ اهواز داروخانه مرکزی خیابان زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۴۶۶۵۶
۱۰ اهواز داروخانه دکتر صادقی پور خیابان خشایار ۰۶۱۳۳۷۹۱۹۲۲
۱۱ اهواز داروخانه ولیعصر خیابان  باغ شیخ ۰۶۱۳۵۵۱۸۹۲۶
۱۲ اهواز داروخانه دکتر  کاملی خیابان  چهارراه زند ۰۶۱۳۵۵۳۹۰۱۹
۱۳ اهواز داروخانه شعله خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۴۴۰۱۸
۱۴ اهواز داروخانه دکتر زهیری خیابان  علامه ۰۶۱۳۲۲۴۳۰۲۰
۱۵ اهواز داروخانه مفید خیابان  نادری غربی ۰۶۱۳۲۲۳۵۶۳۰
۱۶ اهواز داروخانه دکتر زنگنه خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۵۶۵۳۰
۱۷ اهواز داروخانه حضرت رسول خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۳۹۸۰۱
۱۸ اهواز داروخانه انقلاب خیابان لشگر ۰۶۱۳۳۷۸۹۱۹۱
۱۹ اهواز داروخانه دکتر همتی خیابان نادری غربی ۰۶۱۳۲۲۳۴۷۱۱
۲۰ اهواز داروخانه دکتر احمدی خیابان  کوروش ۰۶۱۳۴۴۸۶۳۲۶
21 اهواز داروخانه دکتر اردشیرزاده گلستان خیابان فروردین نبش خیابان آذر کلینیک آب و برق 06133720236
22 آبادان داروخانه دکتر هندیجانی خیابان امیری نبش خیابان کاشانی 06153223356
23 آبادان داروخانه دکتر خلیلی خیابان امیری خیابان پرویزی روبروی کلینیک فیزیوتراپی امیر المومنین 06153229461
24 شوش داروخانه پارس خیابان شهید دانش فرعی رمضان جنب دعبل خزاعی 06142825707
25 خرمشهر داروخانه خسروی چهارراه شهید مطهری ابتدای خیابان نقدی روبروی بانک کشاورزی 06153224011
26 کارون داروخانه دکتر اسلامی کانتکس روبروی بانک صادرات 0615563377
27 ماهشهر داروخانه دکتر مشابه ناحیه صنعتی خیابان پتروشیمی شیراز 06152343395
28 امیدیه داروخانه دکتر نجفی ابتدای خیابان بهداشت نفت 06152624441
29 ایذه داروخانه دکتر مردانی (پاستور) خیابان اصلی امام خمینی 06143628541
30 ایذه داروخانه غنچه خیابان امام روبروی بانک ملی 06143625741
31 ماهشهر داروخانه دکتر موسوی شهر چمران نبش خیابان انتظار روبروی مدرسه دستغیب 06154420328