شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان خراسان جنوبی

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ بیرجند داروخانه دکتر شریف خیابان مفتح
۲ بیرجند داروخانه دکتر زنگوئی خیابان طالقانی-مقابل بیمارستان امام رضا
۳ بیرجند داروخانه دکتر وردی خیابان طالقانی
۴ بیرجند داروخانه دکتر قدرتی
خیابان رازی-روبروی بیمارستان ولیعصر