شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان ایلام

داروخانه های استان ایلام
ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ ایلام داروخانه دکتر شاهماری چهار راه سعدی 33332710
۲ ایلام داروخانه دکتر رشیدی خیابان سعدی 33347171
۳ ایلام داروخانه دکترافراه خیابان سعدی  کوچه حوزه علمیه 33351180
۴ ایلام داروخانه خاتم الانبیا خیابان  سعدی  کوچه پشت اورژانس 33368529
۵ ایلام داروخانه دکتر هوشمند خیابان  سعدی 33331575
۶ ایلام داروخانه کیمیا خیابان سعدی روبروی حوزه علمیه 33350350
۷ ایلام داروخانه دکتر کیمیا شفیعی چهار راه مقاومت 33346402
۸ ایلام داروخانه دکتربلوچ زاده جانبازان  جنب درمانگاه نور 32222301
۹ ایلام داروخانه حضرت زهرا بلوار سیدالشهدا  پشت بیمارستان قائم 33363092
۱۰ ایلام داروخانه دکترتقوی بلوار سیدالشهدا 33352728
۱۱ دره شهر داروخانه دکتر جمالی خیابان شهید نوروزی 08435223783
۱۲ دره شهر داروخانه عصمت نوروزی خیابان شهید رجایی 08435227304
۱۳ ایوان داروخانه دکتر عبدالی خیابان امام 08433238544
14 ایوان داروخانه دکتر گوهری خیابان امام 08433232629