شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان آذربایجان غربی

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ ارومیه دکتر رشیدی 32 متری فرهنگیان نرسیده به پارک 04433820700
۲ ارومیه دکتر حسن زاده خیابان 8 شهریور دور میدان 04433856891
۳ ارومیه دکتر رخشانخواه خیابان مدنی نرسیده به میدان امام حسین 04432222603
۴ ارومیه دکتر صفری خیابان براعتی روبروی خ صدا و سیما
۵ ارومیه دکتر علیشیری خیابان ولیعصر فلکه جیران 04432343515
۶ ارومیه دکتر ربیعی خیابان برق  جنب درمانگاههای فارابی و علیاری 04433480507
۷ ارومیه دکتر شقاقی 32 متری فرهنگیان جنب درمانگاه طبیب شبانه روزی 04433847575
۸ پیرانشهر دکتر بهزاد خیابان پزشک داروخانه جنب بیمارستان امام خمینی
۹ پیرانشهر دکتر افتخاری فر خیابان پزشک روبروی  بیمارستان
۱۰ میاندوآب داروخانه سینا خیابان امام جنب بانک ملی
۱۱ میاندوآب داروخانه کریستال خیابان امام 04445225325
۱۲ مهاباد دکتر شیخ آقایی خیابان وفایی
۱۳ نقده دکتر حسن زاده خیابان امام داروخانه شبانه روزی 04436222515
۱۴ نقده دکتر کاوه روبروی بیمارستان امام 04436274504
۱۵ سلماس دکتر بختیاری خیابان قرنی ساختمان ابوطالبی 04435222025