ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ گرگان داروخانه دکتر فرقانی فر خیابان ۵ آذر ۰۱۷۱۳۲۲۲۵۱۶۴
۲ گرگان داروخانه دکتر زاهدی خیابان امام خمینی ۰۱۷۱۳۲۲۲۲۸۸۳
۳ گرگان داروخانه دکتر نصیری -امیرخانلو خیابان امام خمینی ۰۱۷۱۳۲۲۲۶۵۲۳
۴ گرگان داروخانه دکتر دائمی خیابان ولیعصر عدالت۱۳ ۰۱۷۱۳۲۳۲۱۸۴۱
۵ گنبد داروخانه دکتر نجم الدین ابتدای خیابان طالقانی شرقی ۰۱۷۱۳۳۲۲۸۳۸۴
۶ کلاله داروخانه دکتر سعیدی خیابان  فراغی ۰۱۷۱۳۵۴۴۰۶۰۰
۷ علی آبادکتول داروخانه دکتر یوسفی چهار راه جنگلده ۰۱۷۱۳۴۲۲۰۳۶۶
۸ آزادشهر داروخانه دکتر اکبر پور خیابان  گنبد ۰۱۷۱۳۵۷۲۷۹۵۵
۹ کردکوی داروخانه دکتر یزدی خیابان ولیعصر ۰۱۷۱۳۴۳۵۰۶۶۶
۱۰ بندر ترکمن داروخانه پاستور خیابان آزادی ۰۱۷۱۳۴۴۳۱۵۱۵
تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید