مجتمع صنایع دینه ایران

جلسه ماهانه بازآموزی نماینده های علمی در محل شرکت با حضور دکتر نسیم خوشنودی داروساز و مدیر روابط عمومی دینه ایران و همچنین آقای فرشاد بتویی مدیر مارکتینگ مجتمع دینه ایران

دوازدهم و سیزدهم دی ماه 1401

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.