شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: قرص گیاهی سینارکول

گیاه کنگرفرنگی ، کاهش کلسترول خون ، قرص گیاهی سینارکول ، کبد چرب

کبـد چرب ، شایع ترین بیماری روز و راه های مقابله با این بیماری

کبد از عضوهای مهم بدن می باشد و مجموعه زیادی از عملکردها را انجام می دهد. از وضایف کبد می توان به پالایش و ذخیره سازی خون، ذخیره و متابولیسم کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها، هورمون ها و مواد شیمیایی خارجی، تولید صفرا، ذخیره سازی ویتامین ها و...