ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ کرمانشاه شاهمرادی شهرک فرهنگیان فاز ۲- ایستگاه ششم ۰۸۳۳۴۲۱۲۴۰۸
۲ کرمانشاه دکتر مهدی مرادی شهرک بهداری- خیابان بهداری ۰۸۳۳۸۳۷۳۵۱۴
۳ کرمانشاه دکتر جمشیدی شهرک تعاون- ایستگاه هفتم ۰۸۳۳۴۲۱۴۱۵۷
۴ کرمانشاه دکتر فرجاد شهرک آبادانی و مسکن- بلوار گلها ۰۸۳۳۴۲۲۴۲۱۱۲
۵ کرمانشاه دکتر صادقیه شهرک آبادانی و مسکن- بلوار گلها ۰۸۳۳۴۲۹۸۲۳۴
۶ کرمانشاه دکتر امیری بلوار محمد تقی اصفهانی- ساختمان سعادت ۰۸۳۳۷۲۹۸۷۵۴
۷ کرمانشاه پاسکال پارکینگ شهرداری- روبروی هتل راه کربلا ۰۸۳۳۷۲۸۴۳۴۷
۸ کرمانشاه دکتر جعفری پارکینگ شهرداری- جنب درمانگاه امام رضا ۰۸۳۳۷۲۲۲۷۰۵
۹ کرمانشاه دکتر تربتی پارکینگ شهرداری ۰۸۳۳۷۲۷۴۸۶۶
۱۰ کرمانشاه دکتر درویشی پارکینگ شهرداری ۰۸۳۳۷۲۷۴۴۵۰
۱۱ کرمانشاه دکتر منوچهری انتهای بلوار محمد تقی اصفهانی ۰۸۳۳۷۲۳۶۳۱۴
۱۲ کرمانشاه دکتر فرهاد حسینی بلوار محمد تقی اصفهانی ۰۸۳۳۷۲۲۹۲۸۴
۱۳ کرمانشاه دکتر رضاپور شهرک الهیه- خیابان کاشانی ۰۸۳۳۸۳۵۹۹۲۹
۱۴ کرمانشاه دکتر دارین ۲۲ بهمن- چهارراه گلستان ۰۸۳۳۸۴۴۲۷۸۷
۱۵ کرمانشاه دکتر الماسی پارکینگ شهرداری- روبروی ساختمان اجلالیه ۰۸۳۳۷۲۱۷۵۵۷
۱۶ کرمانشاه دکتر ذهابی پارکینگ شهرداری- ساختمان اجلالیه ۰۸۳۳۷۲۲۲۶۲۸
کرمانشاه دکتر نیک پیام بلوار محمد تقی اصفهانی ۰۸۳۳۷۲۸۵۳۵۸
۱۸ کرمانشاه دکتر نادری بلوار طاقستان- مرکز پزشکی رفاه ۰۸۳۳۴۲۲۳۱۶۶
۱۹ کرمانشاه دکتر تحویلیان شهرک آبادانی و مسکن- بلوار گلها ۰۸۳۳۴۲۷۸۰۷۶
۲۰ کرمانشاه دکتر حیدریان شهرک آبادانی و مسکن- کوی آپارتمان ها ۰۸۳۳۴۲۴۵۴۹۷
۲۱ کرمانشاه دکتر کاظمی اسکویی شهرک آبادانی و مسکن- کوی آپارتمان ها ۰۸۳۳۴۲۴۵۴۱۰
۲۲ کرمانشاه دکتر رسولی تبار شهرک فرهنگیان فاز ۲- ایستگاه پنجم ۰۸۳۳۴۲۱۷۰۲۰
۲۳ کرمانشاه دکتر ناصر محبی بلوار محمد تقی اصفهانی ۰۸۳۳۷۲۷۶۱۳۱
۲۴ کرمانشاه ری پارکینگ شهرداری- ساختمان اجلالیه ۰۸۳۳۷۲۷۰۹۷۱
۲۵ روانسر شبانه روزی دکتر محمودی خیابان امام خمینی ۰۸۳۴۶۵۲۴۱۹۳
۲۶ روانسر دکتر بهرامی خیابان امام خمینی ۰۸۳۴۶۵۲۵۴۶۸
۲۷ جوانرود دکتر نادری خیابان طالقانی ۰۸۳۲۶۲۲۲۴۷۳
۲۸ جوانرود دکتر اندیشه سه راه حمزه ۰۸۳۲۶۲۲۲۴۰۴
۲۹ پاوه رازی خیابان انقلاب ۰۸۳۴۶۱۲۰۹۰۹
۳۰ پاوه شبانه روزی دکتر حسینی خیابان انقلاب- روبروی زندان مرکزی ۰۸۳۴۶۱۳۶۲۲۲
۳۱ اسلام آباد دکتر افراسیابی خیابان شهید فکوری ۰۸۳۴۵۲۲۱۴۶۱
۳۲ اسلام آباد دکتر رضایی بخش خیابان شهید فکوری ۰۸۳۴۵۲۲۳۴۰۹
۳۳ اسلام آباد دکتر احمدی بلوار طالقانی ۰۸۳۴۵۲۲۷۶۰۴
۳۴ اسلام آباد دکتر حمزه بلوار چمران- جنب درمانگاه مدلل ۰۸۳۴۵۲۴۵۶۸۷
۳۵ صحنه دکتر حیاتی سه راه طالقانی ۰۸۳۴۸۳۲۲۶۰۶
۳۶ صحنه دکتر محمدی نژاد سه راه طالقانی ۰۸۳۴۸۳۲۱۲۶۶
۳۷ صحنه دکتر سهیلی میدان مولوی ۰۸۳۴۸۳۲۹۷۴۰
۳۸ صحنه دکتر سلیمانی راد خیابان کاشانی ۰۸۳۴۸۳۲۳۹۸۴
۳۹ کنگاور دکتر موسوی خیابان امام خمینی ۰۸۳۴۸۲۲۳۰۲۹
۴۰ کنگاور دکتر الماسی خیابان امام خمینی- کوچه رزاق ۰۸۳۴۸۲۳۶۳۴۰
۴۱ هرسین دکتر افضلی خیابان امام خمینی ۰۸۳۴۵۱۳۶۱۲۱
۴۲ هرسین دکتر عرب خیابان شهید حجتی ۰۸۳۴۵۱۲۶۸۷۵
۴۳ هرسین شبانه روزی دکتر حامدی خیابان شهید حجتی ۰۸۳۴۵۱۲۲۶۴۳
۴۴ سنقر دکتر ملک حسینی میدان شهرداری- روبروی بیمارستان امام
۴۵ سنقر دکتر قدکی خیابان طالقانی ۰۸۳۴۸۴۲۲۴۱۴
۴۶ سنقر شفا خیابان طالقانی ۰۸۳۴۸۴۲۴۳۶۸
۴۷ سنقر شبانه روزی دکتر فعله گری خیابان طالقانی- روبروی تامین اجتماعی ۰۸۳۴۸۴۲۷۳۳۱

 

تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید