شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۸ تهران

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ منطقه ۸ داروخانه آیت میدان نبوت روبروی ایستگاه brt 02177934800
۲ منطقه ۸ داروخانه امین خیابان مدنی شمالی روبروی ایستگاه لشگر پلاک ۱۷۶ 02177816418
۳ منطقه ۸ داروخانه دردشت خیابان دردشت پلاک ۲۸۵ 02177901707
۴ منطقه ۸ داروخانه نادر خیابان گلبرگ شرقی تقاطع دردشت 02177902446
۵ منطقه ۸ داروخانه گلبرگ خیابان گلبرگ شرقی بعد از زرین 02177865486