شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۱۶ تهران

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ منطقه ۱۶ داروخانه شبانه روزی دکتر مهسا مطیعی یاخچی آباد- تقاطع صالح نیا و ۱۰ متری اول 02155653624
۲ منطقه ۱۶ داروخانه شبانه روزی امید نو یاخچی آباد- خیابان سکوی نظام 02155644454
۳ منطقه ۱۶ داروخانه شبانه روزی نازی آباد نازی آباد- خیابان شهید رجایی- ایستگاه ورزش 02155067515
۴ منطقه ۱۶ داروخانه دکتر رضائی نیا خزانه- فلکه اول 02155182426
۵ منطقه ۱۶ داروخانه فیروزه نازی آباد- خیابان شهید رجایی 02155089350