شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۱۲ تهران

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ منطقه ۱۲ داروخانه پرچم خیابان انقلاب میدان امام حسین خیابان ۱۷ شهریور 02177504171
۲ منطقه ۱۲ داروخانه ایران خیابان انقلاب میدان امام حسین خیابان ۱۷ شهریور خیابان خورشیدی 02177521839
۳ منطقه ۱۲ داروخانه بیژن خیابان انقلاب میدان فردوسی 02166929704