شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۱۱ تهران

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ منطقه ۱۱ داروخانه فتح لیپایی خیابان اسکندری بعد از تقاطع امام خمینی 0216664316
۲ منطقه ۱۱ داروخانه سمیه نشاط خیابان آذربایجان بین گلشن و باستان 02166935750
۳ منطقه ۱۱ داروخانه پرتو خیابان فلسطین قبل از تقاطع دانشگاه 02166401365
۴ منطقه ۱۱ داروخانه مرکزی منیریه خیابان ولیعصر میدان منیریه ابتدای خیابان معیری 02155365582
۵ منطقه ۱۱ داروخانه نجمیه ابراهیمی خیابان کارگر جنوبی خیابان کمالی نرسیده به چهارراه لشگر 02155422156
۶ منطقه ۱۱ داروخانه آریا خیابان کارگر جنوبی ضلع شرقی چهارراه لشگر 02155389669
۷ منطقه ۱۱ داروخانه زهره محمدی خیابان کارگر جنوبی نرسیده به میدان قزوین 02155413606
۸ منطقه ۱۱ داروخانه مشهوری خیابان انقلاب ضلع جنوبی میدان انقلاب 02166568068