شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۱۰ تهران

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ منطقه ۱۰ داروخانه نوروزیان خیابان کمیل تقاطع کارون 02155700775
۲ منطقه ۱۰ داروخانه مهشید خیابان آذربایجان 02166376955
۳ منطقه ۱۰ داروخانه شبانه روزی آزادی خیابان آزادی روبروی سازمان تامین اجتماعی 02166874380
۴ منطقه ۱۰ داروخانه بهاره اقبالی خیابان آزادی خیابان کارون بین طوس و بهنود 02166877074
۵ منطقه ۱۰ داروخانه دکتر امیدی خیابان مالک اشتر چهارراه گلی 02166838286
۶ منطقه ۱۰ داروخانه دکتر طهوری خیابان امام خمینی بعد از جیحون 02166190015
۷ منطقه ۱۰ داروخانه شبانه روزی کوخابی خیابان امام خمینی جنب خیابان رودکی 02166378673
۸ منطقه ۱۰ داروخانه آراسته خیابان سی متری جی 02166691916
۹ منطقه ۱۰ داروخانه فیض نیا خیابان تیموری چهارراه گلستانی 02155705717
۱۰ منطقه ۱۰ داروخانه دکتر اعتصامی میدان بریانک 02155714458
۱۱ منطقه ۱۰ داروخانه نوش دارو خیابان حسام الدین 02155767415
۱۲ منطقه ۱۰ داروخانه عباس رئیسی بریانک نبش کوچه نوروزی 02155783732