شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان کردستان

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ سقز داروخانه میرزاپور میدان جمهوری 08736223624
۲ سنندج داروخانه آذرباد  خیابان پاسداران روبروی خیابان تعریف 08733291611
۳ سنندج داروخانه یوسف زمانی شهرک بهاران بلوار 22 بهمن 08733787612
۴ سنندج داروخانه کرمی چهار راه چهارباغ 08733178762
۵ سنندج داروخانه خدیو میدان آزادی ابتدای خیابان کشاورز 08733242918
۶ سنندج داروخانه فتاحی خیابان فردوسی روبروی پاساژآشنا 08733153848
۷ بیجار  داروخانه زندیه میدان توحید 08733587382
۸ کامیاران داروخانه قربانی چهار راه اصلی خیابان سید قطب 09181701889
۹ کامیاران داروخانه محدث  خیابان امام 08735523432
۱۰ کامیاران  داروخانه گودرزی چهار راه اصلی 08735523943
۱۱ قروه  داروخانه جولا  میدان اتحاد 08733291611
۱۲ مریوان  داروخانه مامی  خیابان شهید دست غیب 08734525075