شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان مازندران

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ تنکابن داروخانه پورعلی میدان شیرودی – روبوی موسسه ی قوامین 01154229455
۲ تنکابن داروخانه دکتر گرانسایه خیابان امام خمینی – جنب پاساژ ماهان 01154236956
۳ تنکابن داروخانه جهانی خیابان امام – روبروی بانک سپه 54228332-54222371
۴ تنکابن داروخانه خلعتبری خیابان امام – روبروی بانک سینا 01154222476
۵ رامسر داروخانه صفا سرا میدان امام 01155252254
۶ رامسر داروخانه سینا میدان امام – داروخانه سینا 01155252355
۷ چالوس داروخانه پنجم شهریور خ امام روبروی بیمارستان طالقانی 01152222946
۸ چالوس داروخانه خواجوند خ گلسرخی – ساختمان پزشکان یاس 01152211311
۹ چالوس داروخانه حسن زاده خ گلسرخی – جنب کلینیک مهر 01152227200
۱۰ چالوس داروخانه دکتر جسمانی خیابان امام – جنب بانک سپه مرکزی 01152226493
۱۱ نوشهر داروخانه دکتر تجویدی خیابان ستارخان روبروی کلینیک ایرانیان 01152351642
۱۲ تنکابن داروخانه رازی  خرم آباد – دورمیدان امام 01154253033
۱۳ ساری داروخانه شبانه روزی دکتر مجیدیان خیابان 18 دی 01133112002
۱۴ ساری داروخانه شبانه روزی دکتر علیمحمدی ابتدای بلوار خزر 01133209271
۱۵ ساری داروخانه شبانه روزی دکتر خلوتی دور میدان معلم 01133269343
۱۶ ساری داروخانه دکتر میری خیابان قارن روبروی کلینیک قو 01133324235
۱۷ قائم شهر داروخانه شفا دور میدان طالقانی 01142216521
۱۸ قائم شهر داروخانه دکتر سنگ ابتدای چهارراه فرهنگ 01142222430
۱۹ بهشر داروخانه دکتر تبرائی خیابان امام 01134533436
۲۰ چمستان داروخانه دکتركثيري خيابان امام مقابل مركز بهداشت ٠١١٤٤٦٦٢٢٨٢
۲۱ ساري داروخانه دكتر خزائلي دور ميدان شهدا
۲۲ قائم شهر داروخانه دكتر غلامي خيابان بابل كوچه سيدين ٠١١٤٢٢٠٣٦٠٤
۲۳ بابلسر داروخانه دكتر فلاح دور ميدان بسيج ٠١١٣٥٢٥٣٤٣٠
۲۴ بابل داروخانه دكتر صالحيان دور ميدان كشوري ٠١١٣٢٢٥١٢٢٢
۲۵ بابل داروخانه دكتر شفائي خيابان اميركبير مقابل درمانگاه احيا ٠١١٣٢٣٣٣٩٩٦